Privacy

Privacy-verklaring van Vélo-Club Nossegem VZW
februari 2022

Als VELO-CLUB NOSSEGEM VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

VELO-CLUB NOSSEGEM VZW
p/a
Akkermuntstraat 4
1930 Zaventem

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uw persoonsgegevens worden door VELO-CLUB NOSSEGEM VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
- om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van VELO-CLUB NOSSEGEM VZW (uitvoering overeenkomst)
- het versturen van e-mails en uitnodigingen (toestemming betrokkene)
- het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij: de VWB en momenteel Ethias voor de verzekering. Wij verwijzen naar hun privacybeleid.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (-16jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
VELO-CLUB NOSSEGEM VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Persoonsgegevens worden maximaal 2 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft het recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.
Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.
Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacy bescherming.

Bezoekgegevens
Deze website gebruikt meetsoftware waarmee algemene bezoekgegevens worden bijgehouden.
Voordat uw bezoek geregistreerd wordt in zo'n meetsysteem (vb. Google Analytics) worden uw gegevens geanonimiseerd.

Cookies
Op deze website maken wij gebruik van cookies.
Een cookie is een heel klein bestandje dat met pagina's van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.
Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden en het gebruik van onze website te vergemakkelijken.
Via uw browser kan u deze cookies uitzetten, dit kan er echer voor zorgen dat onze website minder goed werkt.
Cookies blijven op uw computer staan tot dat u ze zelf verwijdert of de looptijd verstreken is.
Op onze wesite staan knoppen van Facebook en Google.Het sociale netwerk heeft hiervoor zelf de code aangeleverd. Deze code plaatst een cookie.
Lees hun privacy statement om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Wijziging privacyverklaring
VELO-CLUB NOSSEGEM VZW kan zijn privacyverklaring wijzigen.
Van deze wijziging zullen wij een aankondiging doen op onze website.

 

 

Samen uit, Samen thuis!

Contacteer ons:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

VOLG ONS OP:

Velo-Club Nossegem vzw
p/a Akkermuntstraat 4    1930 Zaventem
0439.508.483 | RPR, Brussel
www.vc-nossegem.be   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.